Program Alf

Zpět na úvodní stránku

 

Naše škola 30. 10. 2013 zakoupila licenci programu Alf.

Co je to program Alf.

V programu Alf mohou vyučující vytvářet testy, různá cvičení nebo domácí úkoly pro žáky. Tyto úkoly pak nahraje na internet. Žáci si pak mohou test nebo úkol splnit na internetu. Tento program je pro žáky zcela zdarma.

Co k splnění testu, úkolu potřebuje žák.

1)   Připojení k internetu

2)   Internetovou adresu s testy naší školy

3)   Kód svých testů, úkolů.

Odkaz na testy naší školy: http://www.interactivetests.net/olt/www/cz/student/login?sid=7006

Kód testu, úkolu dostane od své paní učitelky nebo svého pana učitele.

Jak postupovat při plnění testu, úkolu.

1)   Klikněte na odkaz stránky s testy školy.

2)   Do kolonky Vložte kód vaší školy napište: sluchpostplzen.

3)   Klikněte na tlačítko Start.

4)   Po načtení www stránky vyberte svoji třídu.

5)   Ze seznamu žáků třídy vyberte svoje jméno.

6)   Do kolonky Heslo zapište svůj kód od učitele/ky.

7)   Klikněte na tlačítko Přihlásit.

8)   Vyberte si test.

9)   Vyplňte test, splňte úkol.

Žáci mohou plnit i testy a úkoly od učitelů/učitelek jiných škol. Tyto úkoly jsou na internetové adrese: http://www.interactivetests.net/dtb/index.php?lang=cz. Seznam vyučovacích předmětů vám pomůže v hledání vhodného testu/úkolu. Tento seznam je v levé části monitoru.

 

Zpět na úvodní stránku