Naše škola obdržela finanční dotace na rok 2017 od:

Statutární město Plzeň

Magistrát města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň

 

1.     na podporu primární prevence rizikového chování

2.     na podporu primární prevence sociálně patologických jevů

3.     na podporu aktivit k technickému vzdělávání

4.     na podporu tělovýchovných aktivit

5.     na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže