Informace pro rodiče - ZŠ

Zpět na úvodní stránku

·       žáci a osoby vykazující známky infekčního onemocnění (rýma, kašel, teplota …) nesmí vstupovat do budovy.

Žádáme rodiče, neposílejte nemocné dítě s jasnými příznaky infekčního onemocnění do školy. Poslední dny jsme volali několika rodičům již běhen první vyučovací hodiny, takže již bylo jasné, že odcházelo z domova nemocné. Předejdeme zbytečným nepříjemným situacím, v již tak nesnadné době.

·       Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění - U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.

Hygienická opatření vzhledem ke COVID – 19

Zpět na úvodní stránku