Jak se objednat

Provozní doba SPC je v pracovní dny od 7:30 do 16:00.

Vzhledem k časté práci v terénu je přítomnost zaměstnanců SPC na pracovišti nepravidelná

OBJEDNÁVÁNÍ KLIENTŮ

Pro objednání použijte dokument s názvem: Žádost o poskytnutí poradenské služby a informovaný souhlas; vstupní informace o klientovi. Vytiskněte, vyplňte a zašlete

poštou na adresu SPC (uvedené v dokumentu) nebo

oskenujte a pošlete do datové schránky: x7sfdem nebo oskenujte a pošlete emailem na adresu soc.pracovnice@sluchpost-plzen.cz nebo

vhoďte do poštovní schránky u hlavního vchodu školy

My se Vám na základě Vaší žádosti v nejkratším možném termínu ozveme.

K vyšetření potřebujete: viz soubor ke stažení