Okénko výchovné poradkyně

Zde budou zveřejňovány informace výchovné poradkyně.

Zpět na úvodní stránku

 

Informace SPC pro učitele a rodiče žáků 9. a 10. ročníků

„Čím budu?“ - seznam středních škol + studijních oborů v Plzeňském kraji (připravujeme)

Dny otevřených dveří středních škol pro rok 2020/2021

Střední školy pro sluchově postižené – webové stránky

Informační a poradenské centrum ÚP Plzeň

Informace o přijetí na SŠ

Informace a termíny přijímacích zkoušek ve škol. roce 2020 /2021

 

Zpět na úvodní stránku