Okénko výchovné poradkyně

Zde budou zveřejňovány informace výchovné poradkyně.

Zpět na úvodní stránku

 

S čím může pomoci výchovná poradkyně (aktualizováno 15. 12. 2022)

Informace SPC pro učitele a rodiče žáků 9. a 10. ročníků

„Čím budu?“ - seznam středních škol + studijních oborů v Plzeňském kraji (aktualizováno 20. 10. 2022)

Dny otevřených dveří středních škol pro rok 2022/2023 (aktualizováno 20. 10. 2022)

Střední školy pro sluchově postižené – webové stránky

Informační a poradenské centrum ÚP Plzeň

Informace o přijetí na SŠ (Přihláška - tiskopis)

 

Zpět na úvodní stránku