Pedagogičtí pracovníci pro rok 2021/2022

 

Zpět na hlavní stránku

 

Mgr. Jiří Pouska

ředitel školy

 

 

Mgr. Pavlína Solařová

zástupkyně ředitele školy

 

 

Bc. Alice Svobodová

vedoucí vychovatelka

 

 

 

 

 

Třídy nedoslýchavých žáků

Mateřská škola

Třída

Třídní učitel(ka)

Třída

Učitelka

I. A

Mgr. Eva Průchová

MŠ A

Mgr. Sandra Bošková

II.

Mgr. Irena Bauerová

Marie Marvalová

III. A

Mgr. Jitka Šourková

MŠ B

Mgr. Dita Kličková

III. B

Mgr. Anna Lupínková

 

Stanislava Černá

IV.

Mgr. Jaroslava Semlerová

Asistentka pedagoga

Ivona Košvancová

V. A

Mgr. Monika Krosnařová

 

VI.

Mgr. Kamila Třísková

Asistentky pedagoga na ZŠ

VII. A

Mgr. Jaroslava Řehořová

Tereza Kinkorová

Miroslava Pancová

VII. B

Mgr. Olga Šlaisová

Michaela Frondlová

Nela Medeová

VIII.

Mgr. Kateřina Halmlová

 

IX. A

Mgr. Vlasta Čiháková

Výchovné skupiny

IX. B

Mgr. Magda Krystlová

Výchovná skupina

Vychovatel(ka)

X. A

Mgr. Kamila Burešová

1. VS

Bc. Renata Flachsová

X. B

PaedDr. Marie Peroutková

2. VS

Romana Benešová

 

 

3. VS

Iveta Fajtová

Třídy neslyšících žáků

 

I. B

Mgr. Pavla Čechová

Asistentky pedagoga na internátu

V. B

Mgr. Markéta Soumarová

 

IX. B

Mgr. Iveta Šimáčková

 

 

 

Školní družina

Učitelé bez třídnictví

1. oddělení

Květa Klailová

Mgr. Vladimír Kučera

2. oddělení

Dis. Nela Medeová

Mgr. Petr Nekola

 

 

 

 

Zpět na hlavní stránku