Pedagogičtí pracovníci pro rok 2018/2019

 

Zpět na hlavní stránku

 

Mgr. Jiří Pouska

ředitel školy

 

 

Mgr. Pavlína Solařová

zástupkyně ředitele školy

 

 

Bc. Alice Svobodová

vedoucí vychovatelka

 

 

 

 

 

Třídy nedoslýchavých žáků

Mateřská škola

Třída

 

Třídní učitel(ka)

Třída

Učitelka

I. A

 

Mgr. Jaroslava Semlerová

MŠ A

Mgr. Dita Kličková

II.

 

Mgr. Eva Průchová

MŠ B

Stanislava Černá

III. A

 

Mgr. Anna Lupínková

IV.

 

Mgr. Irena Bauerová

Asistentky pedagoga

V. A

 

Mgr. Jitka Šourková

Květa Klailová

Miroslava Pancová

VI.

 

Mgr. Vlasta Čiháková

Ivona Košvancová

Tereza Kinkorová

VII. A

 

Mgr. Ilona Andělová

 

VII. B

 

Mgr. Kamila Burešová

Výchovné skupiny

VIII. A

 

Mgr. Monika Zmeškalová

Výchovná skupina

Vychovatel(ka)

IX. A

 

PaedDr. Marie Peroutková

1. VS

Marie Landsmanová

IX. B

 

Mgr. Olga Šlaisová

2. VS

Bc. Renata Flachsová

X.

 

Mgr. Jaroslava Řehořová

 

Třídy neslyšících žáků

Školní družina

I. B

 

Mgr. Pavla Čechová

Bc. Alice Svobodová

Bc. Nina Fišerová

III. B

 

Mgr. Markéta Soumarová

 

V. B

 

Mgr. Iveta Šimáčková

 

 

VIII. B

 

Mgr. Kamila Třísková

 

 

Učitelé bez třídnictví

 

 

Bc. Klára Tisotová

 

Mgr. Petr Nekola

 

 

 

Zpět na hlavní stránku