Pedagogičtí pracovníci pro rok 2020/2021

 

Zpět na hlavní stránku

 

Mgr. Jiří Pouska

ředitel školy

 

 

Mgr. Pavlína Solařová

zástupkyně ředitele školy

 

 

Bc. Alice Svobodová

vedoucí vychovatelka

 

 

 

 

 

Třídy nedoslýchavých žáků

Mateřská škola

Třída

Třídní učitel(ka)

Třída

Učitelka

I. A

Mgr. Irena Bauerová

MŠ A

Mgr. Sandra Bošková, Mgr. Olga Kroupová

II. A

Mgr. Jitka Šourková

MŠ B

Mgr. Dita Kličková, Stanislava Černá

II. B

Mgr. Anna Lupínková

Asistentka pedagoga

Ivona Košvancová

III.

Mgr. Jaroslava Semlerová

 

 

IV.

Mgr. Eva Průchová

 

 

V. A

Mgr. Kamila Třísková

 

VI. A

Mgr. Jaroslava Řehořová

Asistentky pedagoga na ZŠ

VI. B

Mgr. Olga Šlaisová

Tereza Kinkorová

Miroslava Pancová

VII. A

Mgr. Kateřina Halmlová

Michaela Frondlová

 

VII. B

Mgr. Vlasta Čiháková

 

VIII.

Mgr. Magda Krystlová

Výchovné skupiny

IX. A

Mgr. Kamila Burešová

Výchovná skupina

Vychovatel(ka)

IX. B

Mgr. Ilona Andělová

1. VS

Bc. Renata Flachsová

X. A

Mgr. Monika Zmeškalová

2. VS

Blanka Hulová

 

 

3. VS

Romana Benešová

Třídy neslyšících žáků

 

I. B

Mgr. Pavla Čechová

Asistentky pedagoga na internátu

V. B

Mgr. Markéta Soumarová

 

X. B

Mgr. Iveta Šimáčková

 

 

 

Školní družina

Učitelé bez třídnictví

1. oddělení

Květa Klailová

PaedDr. Marie Peroutková

Mgr. Petr Nekola

2. oddělení

Dis. Nela Medeová

 

Zpět na hlavní stránku