Poplatky

Zpět na úvodní stránku

Poplatek za MŠ

200 Kč/měsíc

Ubytovné

400 Kč/měsíc ubytování

Poplatek za družinu

100 Kč/měsíc

Ceny stravného:

Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídla

Ceny

1.   Strávníci do 6 let

 

Snídaně

9,00

Přesnídávka

8,00

Oběd

22,00

Svačina

7,00

Večeře

14,00

Celkem (celodenní)

60,00

 

 

2.   Strávníci do 6 let

 

Snídaně

10,00

Přesnídávka

9,00

Oběd

24,00

Svačina

7,00

Večeře

15,00

Celkem (celodenní)

65,00

 

 

3.    Strávníci 7 let

 

Snídaně

11,00

Přesnídávka

10,00

Oběd

24,00

Svačina

8,00

Večeře

21,00

Celkem (celodenní)

74,00

 

 

4.    Strávníci 11 - 14 let

 

Snídaně

12,00

Přesnídávka

11,00

Oběd

26,00

Svačina

9,00

Večeře

23,00

Celkem (celodenní)

81,00

 

 

5.   Strávníci 15 a více let

 

Snídaně

13,00

Přesnídávka

12,00

Oběd

28,00

Svačina

10,00

Večeře

25,00

II. večeře

11,00

Celkem (celodenní)

99,00

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012

 

Mgr. Jiří Pouska

ředitel školy

Žlutě jsou označeny ceny obědů internátních i externích strávníků.

 

Zpět na úvodní stránku