Poplatky

Zpět na úvodní stránku

Poplatek za MŠ

200 Kč/měsíc

Číslo účtu 3074083359/0800

Do zprávy pro příjemce: školkovné+jméno dítěte

Platba do 10. v měsíci

Ubytovné

400 Kč/měsíc ubytování

Číslo účtu: 3074083359/0800

Do zprávy pro příjemce: ubytování + jméno dítěte

Platba do 1. v měsíci

Poplatek za družinu

100 Kč/měsíc

Číslo účtu: 3074083359/0800

Do zprávy pro příjemce: školní družina + jméno dítěte

Platba do 5. v měsíci

 

Ceny stravného:

Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídla

Ceny

1.   Strávníci 3 - 6 let

 

Snídaně

11,00

Přesnídávka

9,00

Oběd

25,00

Svačina

9,00

Večeře

18,00

Celkem (celodenní)

72,00

 

 

2.   Strávníci do 7 let

 

Snídaně

11,00

Přesnídávka

9,00

Oběd

25,00

Svačina

9,00

Večeře

18,00

Celkem (celodenní)

72,00

 

 

3.    Strávníci 7 - 10 let

 

Snídaně

14,00

Přesnídávka

12,00

Oběd

30,00

Svačina

10,00

Večeře

24,00

Celkem (celodenní)

90,00

 

 

4.    Strávníci 11 - 14 let

 

Snídaně

15,00

Přesnídávka

12,00

Oběd

32,00

Svačina

11,00

Večeře

27,00

Celkem (celodenní)

97,00

 

 

5.   Strávníci 15 a více let

 

Snídaně

16,00

Přesnídávka

13,00

Oběd

34,00

Svačina

11,00

Večeře

29,00

II. večeře

13,00

Celkem (celodenní)

116,00

Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídla

Ceny

6.   Strávníci do 3 - 6 let

 

Snídaně

11,00

Přesnídávka

9,00

Oběd

24,00

Svačina

9,00

Večeře

17,00

Celkem (celodenní)

70,00

 

 

7.   Strávníci do 7 let

 

Snídaně

11,00

Přesnídávka

9,00

Oběd

24,00

Svačina

9,00

Večeře

17,00

Celkem (celodenní)

70,00

 

 

8.    Strávníci 7 - 10 let

 

Snídaně

13,00

Přesnídávka

11,00

Oběd

28,00

Svačina

10,00

Večeře

23,00

Celkem (celodenní)

85,00

 

 

9.    Strávníci 11 - 14 let

 

Snídaně

14,00

Přesnídávka

11,00

Oběd

30,00

Svačina

11,00

Večeře

26,00

Celkem (celodenní)

92,00

 

 

10.              Strávníci 15 a více let

 

Snídaně

15,00

Přesnídávka

12,00

Oběd

32,00

Svačina

11,00

Večeře

28,00

II. večeře

12,00

Celkem (celodenní)

110,00

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2020

 

Mgr. Jiří Pouska

ředitel školy

Žlutě jsou označeny ceny obědů internátních i externích strávníků.

 

Zpět na úvodní stránku