Poplatky

Zpět na úvodní stránku

Poplatek za MŠ

200 Kč/měsíc

Ubytovné

400 Kč/měsíc ubytování

Poplatek za družinu

100 Kč/měsíc

Ceny stravného:

Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídla

Ceny

1.   Strávníci do 6 let

 

Snídaně

7,00

Přesnídávka

6,00

Oběd

15,00

Svačina

6,00

Večeře

12,00

Celkem (celodenní)

46,00

 

 

2.    Strávníci 7 - 10 let

 

Snídaně

9,00

Přesnídávka

8,00

Oběd

22,00

Svačina

6,00

Večeře

19,00

Celkem (celodenní)

64,00

 

 

3.    Strávníci 11 - 14 let

 

Snídaně

10,00

Přesnídávka

8,00

Oběd

24,00

Svačina

7,00

Večeře

21,00

Celkem (celodenní)

70,00

 

 

4.   Strávníci 15 a více let

 

Snídaně

11,00

Přesnídávka

9,00

Oběd

26,00

Svačina

7,00

Večeře

23,00

Celkem (celodenní)

76,00

II. večeře

9,00

CELKEM

85,00

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012

 

Mgr. Jiří Pouska

ředitel školy

Žlutě jsou označeny ceny obědů internátních i externích strávníků.

 

Zpět na úvodní stránku