Mohylová 90, 312 09 Plzeň

Co se na těchto stránkách o nás dozvíte? (vyberte z menu nahoře)

 

Kontakty:

ZŠ a MŠ pro sluchově postižené,

Mohylová 90

312 09, Plzeň

Tel.: 378 60 99 39

IČO: 49778153

e-mail: reditel@sluchpost-plzen.cz

ID datové schránky: x7sfdem

 

Školní rok 2021/2022

 

 

Důležité informace pro rodiče ZŠ i MŠ:

Pokud se s dětmi vracíte z dovolené na konci srpna (v posledních 14 dnech tj.v termínu od 17.8.) nebo až v září, případně chystáte výjezd do zahraničí v době následujících školních prázdnin, tohle jsou pravidla, která byste měli znát. Zvláštní pravidla platí pro děti v MŠ: (režim návratu ze zahraničí).

 

Žáci, děti i zaměstnanci škol, pokud jeli do zahraničí na více než na 12 hodin (nebo na 24 hodin v případně Rakouska, Německa, Slovenska a Polska) v posledních 14 dnech, o tom musí informovat vedení školy emailem na adresu: soc.pracovnice@sluchpost-plzen.cz

(do emailu napište:  Jméno, příjmení žáka, termín dovolené, země pobytu).

Seznam zemí podle míry rizika: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/.

 

Nabídka pracovního místa – učitelka v MŠ od 1. 9. 2021

Pracovní úvazek 0,5 (může být i menší – minimálně 1,5 hodiny denně)

Pracovní doba – 12:00 – 16:00 hod. (minimálně 14:30 – 16:00 hod.)

Informace: Mgr. Dita Kličková, tel. 734 845 140, e-mail: ms@sluchpost-plzen.cz

 

Oznámení o výsledku voleb do školské rady

Veronika Strohchneiderová – zástupce za zákonné zástupce

Mgr. Olga Šlaisová – zástupce za pedagogické pracovníky

Mgr. Jana Toušíková – zástupce za zřizovatele

Informace o vzdělávání a testování žáků od 12. 4. 2021

Instruktážní video

Informační leták pro rodiče

Informační leták pro žáky

Tiskopis – souhlas se samostatným odchodem při pozitivním testu

 

Informace ke stravování

 

 

 

 

Základní škola pro neslyšící je celá v novém

 

MŠ: Aktualizováno 29. 9.

ZŠ: Aktualizováno 29. 9.

ŠD: Aktualizováno 29. 9.

Internát: Aktualizováno 29. 9.

 

Informace k přijetí či přestupu dítěte z jiné školy:

Důležité dokumenty k přijetí či přestupu:

·     podpůrné opatření vydané SPC nebo PPP 

·     popř. lékařské zprávy, zprávy logopeda nebo psychologa

Pokud máte jakékoliv dotazy, pište na email:

reditel@sluchpost-plzen.cz

zastupce@sluchpost-plzen.cz

nebo volejte na tel.: 378 609 939 nebo 378 609 938

 

Školní rok 2020/2021

 

Školní řád 2020/2021 (aktualizováno 30. 8.)

GDPR

Okénko výchovné poradkyně

Okénko metodika prevence (aktualizováno 30. 8.)(aktualizováno 2. 9.)

Pedagogický sbor v roce 2020/2021

Rozvrhy v roce 2020/2021 (aktualizováno 30. 8.)(aktualizováno 1. 9.)

Prázdniny v roce 2020/2021 (aktualizováno 30. 8.)

Třídní aktivy v roce 2020/2021 (aktualizováno 31. 8.)

Konzultační hodiny učitelů v roce 2020/2021 (aktualizováno 30. 8.)

Platby: MŠ, ŠD, internát, stravné

Provozní řád jídelny

Program Alf – testy, procvičování a domácí úkoly pro naše žáky

 

Novinky

 

Kdo jsme?

·  škola zajišťující předškolní a základní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu "Neslyším, ale rozumím" zpracovaného podle RVP pro předškolní a základní vzdělávání

·  škola zajišťující dětem a žákům z větších vzdáleností možnost ubytování na internátě v areálu školy

·  školské zařízení zajišťující speciálně pedagogickou péči ve vlastním SPC

Proč jsme?

pomáháme dětem:

·  se sluchovým postižením

·  s vadami řeči

·  vyžadující individuální pracovní tempo

·  se specifickými poruchami učení a s nápravou nedostatků s těmito poruchami souvisejícími

Co nabízíme rodičům?

·  citlivý a vstřícný přístup k jejich dítěti

·  práci ve třídách s malým počtem žáků

·  zohlednění individuálních potřeb dítěte

·  přizpůsobení výukového plánu

·  logopedickou péči v rámci výuky

·  možnost zpětné integrace na ZŠ - kdykoli (po nápravě potíží nebo na přání rodičů)

 

english

 

Plzeňský kraj

 

Hipen

 

Dotace

Dotace od statutárního města Plzně

 

Dotace

Městský obvod Plzeň 4

 

eTwinning – společenství evropských škol

 

O2 – chytrá škola

 

 

Kde jsme?


směr od centra - z hlavního nádraží