Mohylová 90, 312 09 Plzeň

Co se na těchto stránkách o nás dozvíte? (vyberte z menu nahoře)

 

Kontakty:

ZŠ a MŠ pro sluchově postižené,

Mohylová 90

312 09, Plzeň

Tel.: 378 60 99 39

IČO: 49778153

e-mail: reditel@sluchpost-plzen.cz

ID datové schránky: x7sfdem

 

Školní rok 2021/2022

 

 

Aktuality:

 

Screeningové testování žáků do 28. 2. 2022 (Informace)

 

Třídní aktivy – 25. 11. a 26. 11. 2021 s ohledem na současný negativní vývoj epidem. situace se ruší.

 

MŠ: Aktualizováno 16. 9.

ZŠ: Aktualizováno 4. 11.

ŠD: Aktualizováno 27. 8.

Internát: Aktualizováno 27. 8.

 

SPC: (Jak se objednat) Aktualizováno 5. 10.

 

Oznámení o výsledku voleb do školské rady

Veronika Strohschneiderová – zástupce za zákonné zástupce

Mgr. Olga Šlaisová – zástupce za pedagogické pracovníky

Mgr. Jana Tomšíková – zástupce za zřizovatele

Instruktážní video

Informační leták pro rodiče

Informační leták pro žáky

Tiskopis – souhlas se samostatným odchodem při pozitivním testu

 

 

 

 

Základní škola pro neslyšící je celá v novém

 

Informace k přijetí či přestupu dítěte z jiné školy:

Důležité dokumenty k přijetí či přestupu:

·     podpůrné opatření vydané SPC nebo PPP 

·     popř. lékařské zprávy, zprávy logopeda nebo psychologa

Pokud máte jakékoliv dotazy, pište na email:

reditel@sluchpost-plzen.cz

zastupce@sluchpost-plzen.cz

nebo volejte na tel.: 378 609 939 nebo 378 609 938

 

Školní rok 2021/2022

 

Školní řád 2021/2022 (aktualizováno 27. 8. 2021)

GDPR

Okénko výchovné poradkyně

Okénko metodika prevence (aktualizováno 30. 8.)(aktualizováno 2. 9.)

Pedagogický sbor v roce 2021/2022 (aktualizováno 27. 8. 2021)

Rozvrhy v roce 2021/2022 (aktualizováno 27. 8. 2021)

Prázdniny v roce 2021/2022 (aktualizováno 27. 8. 2021)

Třídní aktivy v roce 2021/2022 (aktualizováno 27. 8. 2021)

Konzultační hodiny učitelů v roce 2021/2022 (aktualizováno 27. 8. 2021)

Platby: MŠ, ŠD, internát, stravné

Provozní řád jídelny

Program Alf – testy, procvičování a domácí úkoly pro naše žáky

 

Novinky

 

Kdo jsme?

·  škola zajišťující předškolní a základní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu "Neslyším, ale rozumím" zpracovaného podle RVP pro předškolní a základní vzdělávání

·  škola zajišťující dětem a žákům z větších vzdáleností možnost ubytování na internátě v areálu školy

·  školské zařízení zajišťující speciálně pedagogickou péči ve vlastním SPC

Proč jsme?

pomáháme dětem:

·  se sluchovým postižením

·  s vadami řeči

·  vyžadující individuální pracovní tempo

·  se specifickými poruchami učení a s nápravou nedostatků s těmito poruchami souvisejícími

Co nabízíme rodičům?

·  citlivý a vstřícný přístup k jejich dítěti

·  práci ve třídách s malým počtem žáků

·  zohlednění individuálních potřeb dítěte

·  přizpůsobení výukového plánu

·  logopedickou péči v rámci výuky

·  možnost zpětné integrace na ZŠ - kdykoli (po nápravě potíží nebo na přání rodičů)

 

english

 

Plzeňský kraj

 

Hipen

 

Dotace

Dotace od statutárního města Plzně

 

Dotace

Městský obvod Plzeň 4

 

eTwinning – společenství evropských škol

 

O2 – chytrá škola

 

 

Kde jsme?


směr od centra - z hlavního nádraží