Mohylová 90, 312 09 Plzeň

Co se na těchto stránkách o nás dozvíte? (vyberte z menu nahoře)

 

Kontakty:

ZŠ a MŠ pro sluchově postižené,

Mohylová 90

312 09, Plzeň

Tel.: 378 60 99 39

IČO: 49778153

e-mail: reditel@sluchpost-plzen.cz

ID datové schránky: x7sfdem

 

Školní rok 2022/2023

 

 

Aktuality:

 

·     Informace k zahájení školního roku 2023/2024

 

·     Organizace školního roku 2023/2024

 

·     Seznam školních pomůcek na školní rok 2023/2024:

1. ročník, 1. ročník neslyšící, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 6. ročník, 7. - 10. ročník

 

·     Prázdninový provoz: pondělí 8,00 - 10,00 hod.

 

·       Informace ke stravování – Aktualizováno 26. 8. 2022

 

·       Podávání léků ve škole (Informace, Sdělení MŠMT a MZD)

Žádost o zajištění aplikace léčebných prostředků

(aktualizováno 31. 8. 2022)

 

 

MŠ: Připravuje se.

ZŠ: Připravuje se.

ŠD: Připravuje se.

Internát: Připravuje se.

SPC: (Jak se objednat) Připravuje se.

 

 

Ze života školy:

MEZINÁRODNÍ PROJEKT Ekologické občanství - informace

(aktualizováno 7. 5. 2023)

logo

 

 

 

Základní škola pro neslyšící je celá v novém

 

Informace k přijetí či přestupu dítěte z jiné školy:

Důležité dokumenty k přijetí či přestupu:

·      podpůrné opatření vydané SPC nebo PPP 

·      popř. lékařské zprávy, zprávy logopeda nebo psychologa

Pokud máte jakékoliv dotazy, pište na email:

reditel@sluchpost-plzen.cz

zastupce@sluchpost-plzen.cz

nebo volejte na tel.: 378 609 939 nebo 378 609 938

 

Školní rok 2022/2023

 

Školní řád platný od 1. 9 2021 (aktualizováno 24. 8. 2022)

GDPR

Okénko výchovné poradkyně (aktualizováno 15. 12. 2022)

Okénko metodika prevence (aktualizováno 15. 12. 2022)

Pedagogický sbor v roce 2022/2023 (aktualizováno 24. 8. 2022)

Rozvrhy v roce 2022/2023 (aktualizováno 25. 8. 2022)

Prázdniny v roce 2022/2023 (aktualizováno 25. 8. 2022)

Třídní aktivy v roce 2022/2023 (aktualizováno 24. 8. 2022)

Konzultační hodiny učitelů v roce 2022/2023 (aktualizováno 24. 8. 2022)

Platby: MŠ, ŠD, internát, stravné

Provozní řád jídelny

Program Alf – testy, procvičování a domácí úkoly pro naše žáky

 

Novinky (aktualizováno 7. 3. 2023)

 

Kdo jsme?

·  škola zajišťující předškolní a základní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu "Neslyším, ale rozumím" zpracovaného podle RVP pro předškolní a základní vzdělávání

·  škola zajišťující dětem a žákům z větších vzdáleností možnost ubytování na internátě v areálu školy

·  školské zařízení zajišťující speciálně pedagogickou péči ve vlastním SPC

Proč jsme?

pomáháme dětem:

·  se sluchovým postižením

·  s vadami řeči

·  vyžadující individuální pracovní tempo

·  se specifickými poruchami učení a s nápravou nedostatků s těmito poruchami souvisejícími

Co nabízíme rodičům?

·  citlivý a vstřícný přístup k jejich dítěti

·  práci ve třídách s malým počtem žáků

·  zohlednění individuálních potřeb dítěte

·  přizpůsobení výukového plánu

·  logopedickou péči v rámci výuky

·  možnost zpětné integrace na ZŠ - kdykoli (po nápravě potíží nebo na přání rodičů)

 

english

 

Plzeňský kraj

 

Hipen

 

Dotace

Dotace od statutárního města Plzně

 

Dotace

Městský obvod Plzeň 4

 

eTwinning – společenství evropských škol

 

O2 – chytrá škola

 

 

Ovoce, zelenina a mléko do škol

 

 

Akreditace Erasmu+

 

Kde jsme?


směr od centra - z hlavního nádraží