Mohylová 90, 312 09 Plzeň

Co se na těchto stránkách o nás dozvíte? (vyberte z menu nahoře)

 

Kontakty:

ZŠ a MŠ pro sluchově postižené,

Mohylová 90

312 09, Plzeň

Tel.: 378 60 99 39

e-mail: reditel@sluchpost-plzen.cz

ID datové schránky: x7sfdem

 

Naše škola se účastní 7. ročníku festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením.

Pro bližší informace klikněte na logo festivalu.

Festival pořádá Orbi Pontes. Klikněte na logo.

Program festivalu.

 

Pozvánka na plavecké závody Aprílová kachna 2019.

 

 

 ZŠ a MŠ pro sluchově postižené

Plzeň-Doubravka, Mohylová 90, telefon: 378 60 99 39

e-mail: reditel@sluchpost-plzen.cz n www.sluchpost-plzen.cz

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

A

 

ZÁPIS do 1. tříd

 

29. 4. 2019 od 8.00 do 13,30 hod.

(nebo po telefonické domluvě kdykoliv)

 

ZÁPIS do

 

13. 5. 2019 od 8:00 do 13:00 hod.

(nebo po telefonické domluvě kdykoliv)

 

 

Součástí školy:

mateřská škola

základní škola pro vady řeči a nedoslýchavé - učivo ZŠ

základní škola pro neslyšící - speciální vyučovací program

speciálně - pedagogické centrum

internát

školní družina

školní jídelna

 

Co nabízíme:

- pomoc dětem s vadami řeči

- pomoc dětem se sluchovým postižením

- pomoc dětem se specifickými poruchami učení a s nápravou

                            nedostatků s těmito poruchami souvisejícími

- výuka probíhá ve třídách s maximálním počtem 14 žáků

- žáci jsou vzděláváni podle škol. vzdělávacího programu pro ZŠ

- o děti pečují speciální pedagogové, sociální pracovnice, psycholog

 

Kdo jsme?

·  škola zajišťující předškolní a základní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu "Neslyším, ale rozumím" zpracovaného podle RVP pro předškolní a základní vzdělávání

·  škola zajišťující dětem a žákům z větších vzdáleností možnost ubytování na internátě v areálu školy

·  školské zařízení zajišťující speciálně pedagogicku péči ve vlastním SPC

Proč jsme?

pomáháme dětem:

·  se sluchovým postižením

·  s vadami řeči

·  vyžadující individuální pracovní tempo

·  se specifickými poruchami učení a s nápravou nedostatků s těmito poruchami souvisejícími

Co nabízíme rodičům?

·  citlivý a vstřícný přístup k jejich dítěti

·  práci ve třídách s malým počtem žáků

·  zohlednění individuálních potřeb dítěte

·  přizpůsobení výukového plánu

·  logopedickou péči v rámci výuky

·  možnost zpětné integrace na ZŠ - kdykoli (po nápravě potíží nebo na přání rodičů)

 

english

 

Plzeňský kraj

 

Hipen

 

Dotace

Dotace od statutárního města Plzně

 

Městský obvod Plzeň 4

 

eTwinning – společenství evropských škol

 

Školní rok 2018/2019

 

GDPR

Okénko výchovné poradkyně

Pedagogický sbor v roce 2018/2019

Rozvrhy v roce 2018/2019

Prázdniny v roce 2018/2019

Třídní aktivy v roce 2018/2019

Konzultační hodiny učitelů v roce 2018/2019

Platby: MŠ, ŠD, internát, stravné

Provozní řád jídelny

Program Alf – testy, procvičování a domácí úkoly pro naše žáky

 

Novinky

Kde jsme?


směr od centra - z hlavního nádraží